Een nieuwe huisstijl en website voor Schapedrift

De schaapskooi in Ermelo is een van de grootste attracties in de regio. Er komen jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers. En dat is ook niet verwonderlijk als je kijkt naar de ligging van de schaapskooi. Het ligt in een knooppunt van allerlei toeristische routes, voornamelijk fietspaden over heide en door het bos. Daarnaast biedt de schaapskooi zelf ook een aantal leuke en aantrekkelijke mogelijkheden. Er is een bezoekerscentrum en natuurlijk zijn er de honderden schapen met allerlei leuke evenementen er omheen.

about

De uitdaging

De website neemt in de communicatie met allerlei doelgroepen tegenwoordig de belangrijkste plek in. De oude website voldeed tot op zekere hoogte aan de behoefte naar informatie e.d. maar was verouderd. Geesje Eleveld, coördinator bezoekerscentrum en Ruud van Eijle, lid van het bestuur van Stichting Schapedrift waaronder de schaapskooi valt, kwamen bij V1 Communicatie met een wensenlijst voor de nieuwe website. Belangrijk daarin waren de betere vindbaarheid, informatieoverdracht, het versterken van het draagvlak en het ondersteunen van het secretariaat.

Onze aanpak

In goed overleg met Geesje en Ruud is V1 aan de slag gegaan. Tijdens een brainstorming hebben we goed doorgesproken over doelgroepen, de handelingen die de doelgroep op de website moet kunnen doen en uiteraard de verdere functionaliteit. We hebben op basis daarvan een programma van eisen en een mindmap gemaakt waarin de gewenste structuur uiteen is gezet.

Resultaat

Na de goedkeuring vond de technische realisatie plaats door de developers van V1. Het resultaat is een frisse nieuwe website, in een geheel nieuwe stijl, eenvoudig te onderhouden. Een aantal mensen werd getraind om de website te beheren. V1 Communicatie heeft de eerste vulling van de website gedaan.

Doorvertaling naar de website

Na goedkeuring van het bestuur van Schapedrift konden we starten met het ontwerp van de nieuwe website. Daarbij viel op dat het bestaande logo en huisstijl wel gedateerd overkwam, het zou jammer zijn van daaruit de nieuwe site te ontwerpen. De klant besloot om ook het logo en de huisstijl aan te pakken.

Logo en de huisstijl eerst maar aanpakken?

Daar zijn we dus eerst mee aan de slag gegaan. We hebben een aantal logo’s gepresenteerd waarin de locatie in heide, bos en schaapskooi centraal stond, gecombineerd met, hoe kan het ook anders, het schaap. Wel op een zodanige wijze dat de schaapskooi verbonden is met het landschap en omgeving. Hiermee wordt duidelijk dat de blik ook breder gaat, de verbinding ziet en de noodzaak onderdeel te zijn van een groter (toeristisch) geheel. Nadat het logo en daarop gebaseerde styling was goedgekeurd, zijn we verder gegaan met het ontwerp van de website.

Over de klant

Geslaagde en prettige samenwerking

We kijken terug op een geslaagde en prettige samenwerking waarin ieder zijn of haar bijdrage heeft geleverd. Wij vonden het erg leuk een project te realiseren dat een sterke binding met Ermelo en omstreken heeft.

Stichting Schapedrift

`Wij zijn bij V1 communicatie terecht gekomen voor het ontwerpen en bouwen van een nieuwe website. Al pratende stelde V1 Communicatie voor om het meteen goed aan te pakken en ook een nieuwe huisstijl te ontwikkelen. Vervanging van het ouderwetse logo was ook hard nodig en een huisstijl hadden we niet (echt). Voor ons als stichting is het een hele investering, maar we zijn erg blij dat we deze keuze gemaakt hebben. Het resultaat mag er zijn! Alles heeft een moderne, frisse uitstraling gekregen, herkenbaar en passend bij onze organisatie. We hebben nu een professionele website voor belangstellenden én onze eigen mensen, met veel mogelijkheden voor online marketing. V1 heeft goed met ons meegedacht bij de ontwikkeling van de website en hij is helemaal naar onze wensen gebouwd. We zijn voorzien van een heldere handleiding en we hebben een training gehad. De samenwerking met de medewerkers van V1 communicatie was erg prettig, een aanrader dus!'

Geesje Eleveld
Coördinator bezoekerscentrum

Toe aan een frisse blik? Maak een afspraak

Bekijk onze andere projecten

We worden blij om merken te kunnen helpen groeien.