Check all our services

Service v4

5
minuten leestijd
September 1, 2018

Team Canvas helpt ons te focussen

Kent je het? In het ontwikkelen en uitvoeren van een project kunnen zo maar verschillende opvattingen zijn over visie, werkwijze en zelfs doelen. Met alle frustraties van dien. Teamleden die op elkaar moeten wachten of er juist achter komen dat twee leden dezelfde dingen aan het doen zijn. Een dergelijk project verloopt niet prettig. Wie doet wat, wanneer stopt de één en wanneer pakt een andere discipline het over? Met welk doel, fasering en kwaliteitsperceptie zijn we als team met elkaar bezig? Belangrijke vragen als het gaat om efficiëncy, effectiviteit, klanttevredenheid en, niet onbelangrijk, werkplezier.

about

Je kunt het ook breder trekken, niet persé binnen een project, maar in een organisatie. Hoe zijn we met elkaar bezig, naar welke doelen streven we, zowel persoonlijke als organisatorische? En welke waarden vinden we daarbij belangrijk? Waarin zijn we goed, waar scoren we minder? Het is tijd voor openheid, transparantie en focus!

Uitbreiding naar online kennis

V1 Communicatie kon in 2016 een strategische uitbreiding doen naar online kennis. We kregen online marketeers en developers in huis om ook online communicatie aan te kunnen, geïntegreerd met wat we al hadden aan kennis en ervaring in advisering, branding en creatie. Op papier een mooie combinatie. We kwamen er al snel achter dat we door vraag uit de markt en onze mogelijkheden moesten gaan samenwerken in interdisciplinaire teams. Voor ons toen een nieuw fenomeen.

Het lukte niet helemaal om onderling tot helderheid en duidelijkheid te komen over wie we samen (willen) zijn, hoe we samenwerken en met welk doel. Steeds weer moest hetzelfde wiel weer worden uitgevonden. Niet handig! Uiteindelijk gingen we zoeken naar een manier om samen te kunnen werken op basis van met elkaar gedeelde bouwstenen. We zochten naar een manier om een goede verbinding met elkaar te maken. Uiteindelijk vonden we dat in Team Canvas.

Team Canvas

Team Canvas is een model dat teams kan helpen te groeien in gemeenschappelijk gedeelde visies, waarden e.d.  Om dat te kunnen gingen we met het V1 team door een proces waarin we elkaar bevroegen over onderwerpen als; wat zijn nu jouw persoonlijke doelen, welke waarden vind je belangrijk in ons bedrijf, wat heb je nodig dat te doen, waarin zijn we sterk en waarin minder en moeten we dus gaan leren? Uiteindelijk komt het dan neer op de vraag waarom je dit nu doet. Wat is je drijfveer.

We leerden dat het erg belangrijk is elkaar de vragen te stellen die niet voor de hand liggen. Vragen die meer met drijfveren, (on)mogelijkheden, waarden, kortom alles wat maakt dat je een bepaald “gedrag” vertoont en wat maakt waarom je bijdrage er zo en zo uitziet. Het mooie van deze meer diepere manier van elkaar leren kennen is dat er meer kennis van elkaar is en daardoor een betere verbinding. Dat leidt vervolgens tot meer heldere afspraken, structuren en overeenstemming over “hoe en waarom we dat doen bij V1”.

'hoe en waarom we dat doen bij V1'

We hebben alles vastgelegd in een handzaam boekje, een paar posters in het pand en om alles zichtbaar te houden een waterfles voor iedereen met daarop de kernwaarden en -begrippen vermeld. Het is nu voor medewerkers helderder hoe en waarom we zo werken, en wat ieders bijdrage is in het samen halen van doelen, waarop we ons focussen en waar we elkaar op kunnen aanspreken.

Alles nu helemaal opgelost?

En loopt alles nu perfect? Maken we geen fouten meer? Nee, dat is helaas niet het geval. Team Canvas is niet perfect, mensen zijn ook niet perfect. Het blijft een proces van afspreken, evalueren, feedback geven en verbeteren. Maar het mooie is, dat mag! Want dat je fouten mag maken om ervan te leren, dat hadden we ook afgesproken in de team canvas brainstorm.

Toe aan een frisse blik? Maak een afspraak

related